وکالت گمرکی

وکالت در فقه و حقوق ایران عبارت از عقدی جایز است، که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (جانشین) خود قرار می‌دهد. وکالت دهنده را مُوَکِّل، و وکالت گیرنده را وکیل می‌نامند. وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است.

وکالت نامه گمرکی به مدرکی اطلاق می گردد که صاحب کالا به موجب آن برای نماینده خود یا به یک حق العمل کار( ترخیص کار) اختیار ترخیص کالا از گمرک را بدهد این مدرک باید رسمی، ثبتی و کتبی باشد. بنابراین درمواردی که مراجعه کننده به گمرک غیرازفردی که به عنوان صاحب کالا تلقی می گردد باشد باید وکالت نامه رسمی وثبتی ارائه نماید

اطلاعات درج شده در وکالتنامه

مشخصات دفترخانه محل صدور سند

شناسه سند و رمز تصدیق

اطلاعات موکل برای اشخاص حقوقی :نام شخص حقوقی ، شناسه ملی ،نوع شخص حقوقی ،تاریخ ثبت ،شماره ثبت ،محل ثبت ، تلفن و نشانی همچنین اطلاعات مدیر و یا امضا کننده مجاز سند شامل نام و نام خانوادگی ، شماره ملی ، نام پدر ، تاریخ تولد ، شماره شناسنامه ، محل صدور ، شماره تلفن  ، نشانی و کد پستی 

مدارک مورد نیاز: آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت (نشانگر حق امضا) ، گواهی شماره شناسه و مدارک هویتی امضا کننده/امضا کنندگان

اطلاعات موکل برای اشخاص حقیقی : نام و نام خانوادگی ، شماره ملی ، نام پدر ، تاریخ تولد ، شماره شناسنامه ، محل صدور ، شماره تلفن  ، نشانی و کد پستی 

مدارک مورد نیاز: شناسنامه و کارت ملی

اطلاعات وکیل برای اشخاص حقوقی: شناسه ملی ، نام شخص حقوقی (شرکت) نوع شخص حقوقی تاریخ ثبت ، شماره ثبت ، محل ثبت ، تلفن ،نشانی و کدپستی 

مدارک موردنیاز : روزنامه رسمی آگهی تاسیس و آخرین تغییرات  

سایر اطلاعات : حق عزل وکیل ،حق توکیل به غیر و تاریخ انقضای مدت وکالت 

شرایط و متون حقوقی (اختیارات)

هزینه های قانونی

امضا موکل

چنانچه نیازمند دریافت مدارک شرکت کارورزمهر جهت صدور وکالت نامه گمرکی هستید ، لطفا تقاضای خود را از طریق فرم "تماس با ما" (با ذکر شماره فاکس و یا ایمیل ) ارسال کنید تا برایتان ارسال گردد

فرم جدید وکالتنامه ها پس از راه اندازی سامانه جامع گمرکی

1- وکالتنامه صاحب کالا به کارگزار گمرکی حقیقی             2 - وکالتنامه صاحب کالا به کارگزار گمرکی حقوقی        

3- وکالتنامه کارگزار به کارمند حقیقی                                    4- وکالتنامه کارگزار به کارمند حقوقی                              

5-  وکالتنامه اشخاص حقوقی به کارمند                                6- وکالتنامه ماده 211 ( حضور در جلسات حل اختلاف )