شرح خبر

بخشنامه 227 دستورالعمل نحوه بررسی ارزش کالا در سامانه TSC

چهارشنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۶

TSC یک کد چهار رقمی است که در انتهای هر ردیف کالا پیش بینی شده است .این کد بر اساس مشخصات فنی کالا بمنظور تعیین ارزش برای هر واحد کالا طراحی شده است .لذا جهت شفافیت و تسهیل در امر ترخیص کالاو جلوگیری از زمان ایستایی در ترخیص کالا و تضییع حقوق دولت رعایت موارد ذیل الزامی است برای مطالعه توضیحات کامل کد TSC می توانید اینجـــــــــــا را کلیک کنیدبمنظور دریافت بخشنامه دستورالعمل اجرایی مورخ 1396/09/07 گمرک ایران اینجــــــــا را کلیک کنید