ورود موقت و خروج موقت

 شرکت کارورزمهر دارای پروانه حق العمل کاری و بیش از 30 سال سابقه آمادگی دارد کالاهای شما را در قالب ورود موقت و یا خروج موقت به گمرکات کشور اظهار نماید.

ورود موقت (Temporary Admission)

ورود موقت رويه گمرکى است، که به موجب آن برخى از کالاها بدون پرداخت حقوق گمرکى و عوارض به قصد خروج مجدد، در مدت‌هاى مقرر (مهلت مقرر ماده ۲۴ آئين نامه اجرايى قانون مقررات صادرات و واردات به منظورهاى صدور کالاى ساخته شده يک سال از تاريخ ورود موقت مواد اوليه مربوط مى‌باشد که اين مهلت نيز با تشخيص و موافقت وزارتخانه توليد ذيربط تا يک سال ديگر قابل تمديد است.) به منظورهاى ذيل وارد قلمرو گمرکى مى‌گردد.

 

- ورود موقت کالا جهت تعمير يا توليد و بسته‌بندى کالاى صادراتى (For Inward Processing)

 

- ورود موقت به منظور نمايش در نمايشگاه‌ها، استفاده از پيمانکاران و مطالعاتى فنى به شرط صدور مجدد به همان وضع

اسناد مورد نياز براي ورود موقت

۱ـ تنظيم اظهارنامه
۲ـ وكالتنامه محضري
۳ـ معرفي ماده  ۳۸۲  آئين نامه اجرايي قانون امور گمركي براي كاركنان شركتها و اشخاص حقيقي.
۴ـ كارت بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي
۵ـ قبض انبار
۶ـ بارنامه
۷ـ گواهي مبدا
۸ـ پروفرما (پيش فاكتور)
۹ـ فاكتور (سياهرفرير)
۱۰ـ ليست عدل بندي
۱۱ـ نسخه ثبت سفارش ويژه گمرك
۱۲ـ نسخه ثبت سفارش ويژه بانك (در صورت سيستم بانكي)
۱۳ـ اعلام فروش ارز
۱۴ـ بيمه نامه
۱۵ـ مجوزهاي لازم جهت ترخيص كالا (استاندارد + گواهي بهداشت + قرنطينه و غيره)
۱۶ـ پروانه بهره برداري
۱۷ـ كاتالوگ و بروشور در صورت لزوم
۱۸ـ كارت حق العمل كاري گمرك (حسب مورد)
۱۹ـ ارائه پروانه‌هاي صادراتي در مورد مجوزهاي واردات در مقابل صادرات (حسب مورد)

مراحل تشريفات گمرکی

۱ـ تنظيم و ثبت اظهار نامه
۲ـ احراز هويت
۳ـ ثبت اظهار نامه در كوتاژ
۴ـ مراجعه به واحد صدور پروانه
۵ـ تعيين ارزياب توسط مسئول سرويس ارزيابي
۶ـ ارزيابي كالا توسط ارزياب مربوطه و استعلام از آزمايشگاه استاندارد و غيره (حسب مورد)
۷ـ ارزش
۸ـ امور مالي جهت اخذ تضمين لازم
۹ـ امضاء ارزياب و كارشناس مربوطه
۱۰ـ امضاء پروانه و اظهار نامه توسط مسئول سرويس ارزيابي
۱۱ـ خارج كردن پروانه از دفتر كل انبارها
۱۲ـ درب خروج جهت انجام تشريفات خروج كالا

به استناد ماده  ۱۲  قانون و مقررات صادرات و واردات و ماده  ۲۴  آيين نامه اجرايي آن  شركتهاي توليدي و اشخاص توليد كننده مي‌تواند كالاي مواد اوليه خود را به صورت موقت وارد نموده و پس از تكميل و توليد كالاي ساخته شده خود را صادر نموده و به موقع ورود موقت خود را تسويه مي‌نمايد.

از خدمات جانبی دیگر قابل ارائه شرکت کارورزمهر  ، می توان به اخذ مجوزهای لازم ورود ، ثبت سفارش ، ترانزیت ، ورود موقت ، خروج موقت ، ترخیص کالا و صادرات نام برد.

 صادرات موقت

 بخش یكم - كالای ایرانی كه به منظور تعمیر یا تكمیل یا برای شركت در نمایشگاهها به خارج كشور ارسال و پس از انجام منظور اعاده می‌شود

 ماده 220 - از كالای مشمول این بخش آنچه را كه خروج قطعی آن از كشور مجاز و آزاد است می‌توان با رعایت مقررات مذكور در این بخش به عنوان صادرات موقت خارج نمود لیكن نسبت به كالایی كه خروج قطعی آنها به موجب قوانین یا تصویبنامه‌ها ممنوع یا غیرمجاز یا مشروط است اجازه خروج به عنوان صادرات موقت جز با اجازه مخصوص گمرك ایران در هر مورد داده نمی‌شود .

 تبصره - موافقت با خروج كالای بازرگانی به منظور تعمیر یا تكمیل منوط به ارایه گواهی وزارتخانه صنعتی ذیربط دایر براینكه امكان تعمیر یا تكمیل در داخل كشور وجود ندارد ، خواهد بود .

 ماده 221 - برای صادرات موقت صاحبان كالا باید اظهارنامه روی اوراق چاپی مخصوص در دو نسخه تنظیم و تسلیم گمرك نموده و مبلغی به عنوان سپرده به شرح مذكور در ماده 222 این آییننامه در مقابل قبض رسید بپردازند .

 شرایط و مقررات عمومی تنظیم و تسلیم اظهارنامه و نكاتی كه باید از طرف اظهاركننده رعایت شود و عواقب اظهار خلاف واقع همان است كه در فصل اول از قسمت چهارم و قسمت تخلفات این آییننامه مذكوراست .

 ماده 222 - در مورد خروج موقت كالای ایرانی در صورتی كه صادرات قطعی آن مقید به پرداخت وجوهی باشد كه از طرف دولت برای صادرات وضع می‌شود سپرده (نقدی یا تضمین) دریافتی عبارت از مبلغی معادل همان وجوه خواهد بود .

 نسبت به كالایی كه صادرات قطعی آن ممنوع یا غیرمجاز یا مشروط است هرگاه اجازه صادرات موقت از طرف گمرك ایران صادر گردد میزان سپرده كه باید دریافت شود در ضمن ابلاغ اجازه تعیین می‌گردد .

 ماده 223 - كالایی كه برای خروج موقت اظهار می‌گردد از طرف ماموران گمرك طبق اصول و مقرراتی كه در فصل دوم از قسمت چهارم این آییننامه مذكور است مورد معاینه و ارزیابی قرار می‌گیرد و پس از مطابقت مشخصات كالا با مندرجات اظهارنامه به بسته‌ها یا محتویات بسته‌ها پلمپ گمرك یا هر نوع علامت دیگری كه برای تشخیص كالا در موقع بازگشت لازم باشد الصاق می‌گردد و سپس پروانه صادرات موقت صادر و مدتی را هم كه كالا در آن مدت باید به كشور برگردد تعیین و در متن پروانه قید و پروانه و كالا به اختیار صاحب كالا گذاشته می‌شود .

 ماده 224 - در مورد صادرات موقت هرگاه نحوه عملیات تعمیر و تكمیل طوری باشد كه علایم گمركی را از بین ببرد صاحب كالا باید از كارخانه‌ای كه عملیات تعمیر و تكمیل را انجام داده است گواهینامه مخصوص تأیید شده از طرف مقامات كنسولی ایران حاكی از اینكه كالا با علایم گمركی ایران (اعم از پلمپ یا غیرآن) به كارخانه تحویل گردیده و آن علایم براثر عملیات تعمیر و تكمیل از بین رفته است تحصیل و پس از بازگشت كالا به گمرك ورودی ارایه دهد .

 تبصره - در مورد موتور هواپیماها كه جهت تعمیر فرستاده می‌شود هرگاه كارخانه تعمیر كننده موتور تعمیرشده دیگری از همان نوع به جای آن بفرستد به شرط اینكه مراتب را هم كتبا تصدیق نموده باشد به جای موتور خارج شده پذیرفته می‌شود و اختلاف نمره سریال مورد توجه قرار نمی‌گیرد .

 ماده 225 - اگر منظور صاحب كالا از صادرات موقت درمدت اعتبار پروانه انجام نشود ‌می‌تواند از گمرك صادركننده پروانه تقاضای تمدید كند .

 شرط قبول درخواست تمدید آن است كه موجبات درخواست صریحا در آن مذكور و قبل از انقضای مدت اصلی به گمرك مربوط رسیده باشد .

 گمرك مربوط با ملاحظه درخواست و بررسی دلایل و موجباتی كه برای تقاضای تمدید در آن مذكور است می‌تواند مدت اعتبار پروانه را تا سه ماه تمدید نماید .

 تبصره - در مواردی كه مهلت سه ‌ماهه مزبور برای انجام منظور كفایت نكند ممكن است مهلت مجددی نیز در صورت درخواست كتبی داده شود ولی با این مهلت فقط با تأیید قبلی گمرك ایران موافقت خواهد شد .

 ماده 226 - در موقع بازگشت كالا صاحب كالا باید اظهارنامه روی اوراق چاپی مخصوص در دو نسخه تنظیم و كالا را برای بازرسی به گمرك عرضه نماید .

 كالای برگشتی مورد معاینه قرار می‌گیرد و در صورتیكه مدت اعتبار پروانه منقضی نشده و علایم گمركی روی كالا دست نخورده و موجود باشد و اگرمورد از موارد مشمول ماده 224 این آییننامه باشد گواهی نامه كارخانه تعمیركننده ضمیمه اظهارنامه شده باشد پروانه برگشت در دو نسخه صادر و یك نسخه به صاحب كالا تسلیم و نسخه دیگربه سوش پروانه اولی لاك و مهر و كالا مرخص و سپرده تودیعی مسترد می‌شود .

 ماده 227 - وجه‌الضمانی كه طبق مقررات ماده 222 این آییننامه سپرده شده است وقتی مسترد می‌شود كه كالا در مدت اعتبار پروانه و در صورتیكه تمدید شده باشد تا پایان مهلت تمدید بازگشت داده شود در صورت عدم بازگشت سپرده تودیعی به درآمد دولت منظور می‌گردد .

 تبصره - در مواردی كه محرز گردد تاخیر بازگشت كالا مبنی بر عذر موجهی بوده است سپرده تودیعی با اجازه گمرك ایران مسترد خواهد شد .

 ماده 228 - در موقع اعاده كالا هرگاه پلمپ یا علایم دیگری از طرف گمرك روی بسته‌ها یا محتویات بسته‌ها الصاق گردیده از بین رفته باشد و مورد هم از موارد مشمول ماده 224 این آییننامه نباشد كالای مورد بحث مانند كالای عادی كه به كشور وارد می‌شود محسوب و سپرده تودیعی به نفع دولت ضبط و مقررات مربوط به واردات عادی درباره آنها اجرا می‌گردد .

 ماده 229 - از كالای صادره از ایران كه برای تعمیریا تكمیل به خارج فرستاده می‌شود در موقع بازگشت به ایران معادل پانزده درصد از اجرت تعمیر یا تكمیل آن به عنوان حقوق گمركی دریافت می‌گردد مگر اینكه حقوق گمركی آن كالا از روی ارزش به مأخذ كمتر از پانزده درصد تعیین و یا از حقوق گمركی معاف باشد كه درآن صورت حقوق آن طبق مأخذ مقرر در جدول تعرفه از اجرت تعمیر یا تكمیل دریافت و یا معاف خواهد شد.

 بخش دوم - وسایط نقلیه

ماده 230 - لكوموتیو ، واگن و هواپیما كه به طور منظم درخطوط بین ایران و كشورهای خارجی حركت می‌كنند مشمول عنوان صادرات موقت می‌باشند لیكن برای رفت و برگشت آنها تشریفات گمركی رعایت نمی‌شود و فقط به دریافت اظهارنامه اجمالی یا فهرست كل بار (مانیفست) كه در هر مسافرت برای محمولات آنها به گمرك داده می‌شود و مشخصات وسایط نقلیه مذكور نیز در آن منعكس است اكتفا می‌شود .

 ماده 231 - برای چهارپایان و سایر وسایط نقلیه موتوری و غیرموتوری كه برای حمل بار و مسافر بین ایران و كشورهای همجوار رفت و آمد می‌كنند و همچنین وسایل نقلیه شخصی موتوری پروانه خروج موقت صادر می‌شود . این پروانه‌ها را می‌توان به مدت یكسال صادر نمود و در خلال این مدت وسایط نقلیه مزبور به دفعات میتوانند رفت و آمد نمایند و دراین مورد هردفعه باید مورد معاینه گمرك مرزی قرارگرفته و مراتب با قید تاریخ خروج و ورود پشت پروانه ثبت شود .

 تبصره - مقدار سوخت و روغنی كه برای مصرف وسایط نقلیه موتوری در راه لازم باشد و همچنین علوفه چهارپایان ازپرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض معاف است .

 ماده 232 - صدور پروانه خروج موقت وسایط نقلیه موتوری و غیرموتوری موضوع ماده 231 این آییننامه موكول به ارایه پروانه شناسایی صادره از نیروی انتظامی می‌باشد.

 بخش سوم - دامهایی كه برای تعلیف موقتا خارج می‌شوند

ماده 233 - دامهایی كه برای تعلیف موقتا از كشور خارج می‌شوند مشمول عنوان صادرات موقت بوده ودر ورود از پرداخت حقوق گمركی و سودبازرگانی و عوارض معاف می‌باشند.

 تشریفات خروج و معاودت این دامها تابع مقررات آییننامه مخصوص تعلیف اغنام و احشام مصوب هیأت وزیران می‌باشد .

 تبصره - نتاج دامهای مذكور در این ماده درمدت تعلیف نیز مانند خود دامها در ورود از پرداخت وجوه مزبور معاف است .

صادرات موقت( اسناد و مراحل تشريفات گمرکی)

اسناد مورد نياز براي خروج موقت

۱-تکمیل فرم درخواست اجازه تخلیه کالا درانبار یا حمل یکسره کالا درانبار توسط ذینفع

۲- قبض انبار (حسب مورد)

۳-تنظیم اظهارنامه توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی

۴-مجوز(درصورت نیاز)

۵-تعهدنامه ارزی نوع۷برابر اعلام بانک مرکزی وامضاء آن توسط بالاترین مقام شرکت یا شخص حقیقی در گمرک

۶- کارت بازرگانی

۷- معرفی نامه ووکالت نامه (حسب مورد)

مهلت اعتبارهر پروانه ۳ماه بوده که قبل ازانقضاء مهلت بادرخواست ذینفع قابل تمدید است۰

مراحل انجام تشريفات خروج موقت

۱ـ درخواست صادرات كالا توسط صاحب كالا (ارزيابي در محل كارخانه يا گمرك)
۲ـ ثبت درخواست در دفتر انديكاتور سرويس ارزيابي.
۳ـ احراز هويت
۴ـ تعيين ارزياب توسط رئيس سرويس ارزيابي.
۵ـ ارزيابي كالا توسط ارزياب تعيين شده و استعلام آزمايشگاه يا استاندارد (حسب مورد)
۶ـ پمپ كاميونهاي حامل كالا توسط درب خروج با حضور ارزياب مربوطه.
۷ـ مراجعه به مسئول سرويس ارزيابي (اخذ شماره ارزيابي)
۸ـ پرداخت هزينه‌هاي مربوطه (دیماند) و صدور پروانه صادرات
۹ـ مراجعه به مسئول سرويس ارزيابي جهت امضاي پروانه (حسب مورد صدور نامه جهت مرز خروج)